Wydawnictwo Językowe Granpoksystem

Wydaj u nas

Informacja dla autorów

1. Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać w wersji papierowej na adres wydawnictwa, Granpok System, ul. Majakowskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska.
Prosimy o czytelny wydruk lub maszynopis (około 1600 znaków na stronie, format A4), w jednym egzemplarzu. Maszynopis powinien być estetyczny i zszyty lub zbindowany z ponumerowanymi stronami.
Nie wysyłaj tekstu listem poleconym! Najlepsza jest zwykła poczta. Tekst włóż do koperty A4 i wyślij zwykłym listem.

2. Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o sobie oraz notkę o tekście.
Pamiętaj by podać w maszynopisie adres zwrotny, adres e-mail i inne informacje, potrzebne do skontaktowania się z autorem. Zawsze na pierwszej stronie lub pod tekstem podaj swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu stacjonarnego lub nr komórki oraz koniecznie e-mail.

3. Pytania, oferty, niewielkie fragmenty dzieła w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres ogólny wydawnictwa: {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}

4. Czas rozpatrywania propozycji wynosi około dwóch miesięcy. Wydawnictwo nie ma obowiązku uzasadniać podjętych decyzji.

5. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za nadesłane materiały. Maszynopisy odsyłamy tylko na wyraźne życzenie autora i na jego koszt.

Wydawnictwo GRANPOK SYSTEM

Granpok System, ul. Majakowskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska